Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Domein burger en bestuur

Domein burger en bestuur

Iedereen die met ons te maken heeft, moet vanzelfsprekend kunnen vertrouwen op behoorlijk en integer bestuur en de best mogelijke dienstverlening. Inwoners en bedrijven moeten kunnen bouwen op een gemeente die luistert, doet wat ze zegt en samen met haar inwoners op zoek gaat naar nieuwe initiatieven en mogelijkheden.

Wij hebben bijgedragen aan de geluksfactoren 'verbeteren relatie tussen inwoners en gemeente' en 'het verhogen van het vertrouwen in de gemeente' door onder andere:

  • Gebiedscoördinatie: de wens van onze inwoners en bestuur om de gehele gemeente te bestrijken heeft geleid tot de start van 3 fulltime gebiedscoördinatoren. Gezamenlijk met onze inwoners en collega's geven zij verdere invulling aan burger- en overheidsparticipatie.
  • Reisdocumenten kunnen worden (thuis)bezorgd. Inwoners maken hier gebruik van en waarderen deze extra dienstverlening.
  • Het Research Data Center Schagen is geopend. Samen met het CBS worden vraagstukken onderbouwd met onderzoeksresultaten en feiten.
ga terug