Programmarekening 2018

Voorzieningen

Voorzieningen

Het verloop en de boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

Verplichtingen en risico's

Onderhouds- egalisatie

Van derden verkregen middelen

Totaal

Saldo per 31 december 2017

                     2.528

                           71

                     3.850

                     6.450

Toevoegingen

                        254

                           48

                        654

                        956

Aanwendingen

                        996

                             3

                        632

                     1.631

Vrijval

                           25

                           25

Saldo per 31 december 2018

                     1.761

                        116

                     3.872

                     5.749

ga terug