Programmarekening 2018

Inleiding

Inleiding

Terugkijkend op 2018 zien we een mooi jaar, waarin we samen veel voor onze inwoners en met onze inwoners samen voor elkaar hebben gekregen. Een jaar waarin de maatschappelijke effecten die we nastreven weer een stapje dichterbij zijn gekomen. Terugkijkend zien we ook een solide financiële situatie van de gemeente Schagen.

Zoals u in deze jaarrekening 2018 kunt lezen, zit onze gemeente financieel degelijk in elkaar. Wel zien we risico’s op het gebied van de openbare buitenruimte en binnen het sociaal domein. Deze kunnen we vooralsnog goed opvangen. Een ander punt betreft onze inkomstenbronnen. Zonder nieuwe bronnen hebben we geen geld voor extra beleidsimpulsen in de vorm van extra voorzieningen, uitbreiding van het areaal en dergelijke.

In het voorjaar verwachten we goed inzicht te hebben in het budget dat we nodig hebben voor de openbare buitenruimte en in de omvang van achterstallig onderhoud. Dan kunnen we een plan maken voor hoe we hier met de beschikbare middelen vorm aan gaan geven.

Met deze jaarrekening leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. De begroting 2018 is nog opgesteld door het vorige college en vastgesteld door de vorige raad. Eind mei 2018 is het huidige college van start gegaan en begin juli heeft de raad op basis van het coalitieakkoord het meerjarenuitvoeringsprogramma voor deze raadsperiode vastgesteld.

Het is niet zo, dat we met het aantreden van het nieuwe college opeens een heel andere koers varen. Er zijn vooral accentverschuivingen. Dat kunt u ook in deze jaarrekening lezen. We zetten bijvoorbeeld extra in op het kernenbeleid met gebiedscoördinatoren. En we zetten nog ambitieuzer in op een forse stijging van de woningbouw.

Een ander streven van ons is om de documenten van planning&control, zoals deze jaarrekening, kort en krachtig te houden. Helaas kan het, door allerlei wettelijke eisen, niet korter. Daarom hebben we van de Staat van de gemeente een zelfstandig leesbaar hoofdstuk gemaakt. Hierin staat de jaarrekening in een notendop. In principe kunt u na het lezen van de Staat van de gemeente een oordeel vormen over de jaarrekening. De rest van het document hebben we zo beknopt mogelijk gehouden. Het geheel lezen is voor de echte liefhebbers en vakgenoten, waaronder de provincie.

Terugkijken is automatisch ook vooruitkijken. 2018 zetten we graag voort in 2019 waarin politiek en samenleving mét elkaar werken aan een nog mooiere gemeente Schagen.

Schagen, mei 2019

Burgemeester en wethouders.

ga terug