Programmarekening 2018

Sociaal domein

Sociaal domein

Doelen en resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 58.549

45,4 %

Baten

€ 16.475

12,8 %

ga terug