Programmarekening 2018

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

          53.235

         44.940

Door derden belegde gelden

                 14

               299

Totaal

          53.249

         45.239

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Saldo per
31-12-2017

Vermeer-deringen

Aflos-singen

Saldo per 31-12-2018

BNG

          44.940

         12.000

           3.705

          53.235

Totaal

          44.940

         12.000

           3.705

          53.235

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1,6 miljoen.

Door derden belegde gelden

Saldo per
31-12-2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per
31-12-2018

Reddingsbrigade Callantsoog

               194

              194

                   -  

Reddingsbrigade Petten

                  81

                81

                   -  

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

                  11

                11

                   -  

Commissie Zijper Museum

                  14

                 14

Totaal

               299

                  -  

             286

                 14

M.i.v. 2018 zijn de gelden van de reddingsbrigades aan onze reserves toegevoegd. Uit deze reserves worden nu de uitgaven voor de aanschaf van materieel voor de reddingsbrigade gedekt.
Voor het Zijper museum betreft het een legaat welke de gemeente moet besteden aan het Zijper museum.

ga terug