Programmarekening 2018

Domein burger en bestuur

Domein burger en bestuur

Doelen en resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 61.282

47,6 %

Baten

€ 105.450

81,6 %

ga terug