Programmarekening 2018

Overlopende activa

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgend begrotingsjaar

        1.707

        1.610

Nog te ontvangen bedragen:

        9.837

        9.449

BCF vordering

        6.654

        5.429

Forensenbelasting

        1.405

        1.442

Toeristenbelasting

        1.114

           945

Zwerfafvalvergoeding 2017

             54

Samenwerkingsovereenkomst "Zwakke Schakel"

           906

Leges december nog te ontvangen

             62

             76

Nedvang/HVC

           563

           430

Afrekening PGB-WMO-BG

             85

Verkoop grond

Overige nog te ontvangen bedragen

             39

             80

Totaal

      11.544

      11.058

ga terug