Programmarekening 2018

Verloop van de post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Verloop post Onvoorzien 2018

Primaire begroting 2018

         52.334

2e tussenrapportage 2018 aframen post onvoorzien

-52.334

0

ga terug