Programmarekening 2018

Jaarrekening in één oogopslag

Uitgaven (lasten)

€ 128.856

100,0 %

Inkomsten (baten)

€ -129.216

100,0 %

ga terug