Programmarekening 2018

Overzicht taakstelling

Overzicht taakstelling

 
Onderstaand overzicht geeft aan de realisatie van de taakstelling in het dienstjaar 2018. Uit het overzicht blijkt dat we in het jaar 2018 meer aan taakstelling hebben gerealiseerd.

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2018

Gerealiseerd 2018

verschil

Economisch domein

Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

532

575

43

V

totaal

532

575

43

V

Sociaal domein

Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

348

923

575

V

Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

1.567

1.453

114

N

Doelstelling: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

1.263

226

1.037

N

Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

567

1.239

672

V

totaal

3.745

3.841

96

V

Burger en bestuur

Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

 0

25

25

V

Doelstelling B2  De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

1.866

1.866

0

Taakstelling

1.866

1.891

25

V

Totaal generaal

6.143

6.307

164

V

ga terug