Programmarekening 2018

Af te sluiten investeringen

Af te sluiten investeringen

Order

Omschrijving

Budget

Realisatie

Restant

Toelichting

Economisch domein

3229005

Glasvezelnet

200.000

128.170

71.830

Financiële afwikkeling van het project heeft plaatsgevonden binnen het beschikbare budget.

3233000

Subsidie monumenten

9.462

9.462

0

Een aantal jaar terug is een reserve gevormd voor de afbouw van een aantal subsidies. In 2018 heeft de laatste betaling plaats-gevonden.

7530006

Aanpassing sporthal Groeneweg

350.000

350.000

0

In 2018 Is de bijdrage overgemaakt aan Sportfondsen voor de renovatie. HIermee kan het krediet worden afgesloten.

Sociaal domein

7421076

Zonwering Hoge Ven

46.860

46.047

813

7531031

ConZelo A-veld

95.000

70.250

24.750

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

7531032

VV Callantsoog C-veld

59.000

49.369

9.631

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

7531033

VV Oudesluis B-veld

56.500

50.536

5.964

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

4722097

Riolering Warmenhuizen centrum

61.000

61.568

-568

Uitgevoerd conform planning.

3218014

Omvormen ondergronden speelvoorzien-ingen

300.000

306.346

-6.346

In de gehele gemeente zijn de ondergronden bij speelvoorzieningen vervangen.

3218013

Vervangen speelvoorzien-ingen

200.000

200.000

0

In de gehele gemeente zijn er speeltoestellen conform planning vervangen.

3239003

Herst boomstuctuur Magnusveert/Kogerlaan

50.000

65.570

-15.570

Er zijn diverse plantlocaties boven- en ondergronds te corrigeren, verbeteren of werkbaar te maken. Denk aan het inpakken van nutsvoorzieningen onder bomen, meerkosten voor het rooien van boomstammen die niet in kaart waren en herstel straatwerk.

3239002

Inhaalslag dunnen bestaande bomen 15%

90.000

94.899

-4.899

In de gemeente zijn er op verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd.

3239001

Reconstructie bomenstructuur

8.000

12.004

-4004

In de gemeente zijn er op verschillende locaties reconstructie werkzaamheden uitgevoerd.

3101030

Onderhoud fietspaden extra impuls

400.000

400.422

-422

Op de locaties Andriesdekkerweg, Warmenhuizerweg en Speketersweg zijn de fietspaden vervangen.

3218006

Kruising Julianalaan/
Wilhelminalaan

15.000

15.000

0

Reconstructie volgens planning uitgevoerd.

7960134

Heftruck Toyota

45.000

40.385

4.614

Heftruck is geleverd.

7960143

Kipper Record 8m3 laadkraan

40.000

34.444

5.554

Kiepwagen met kraan geleverd.

7960144

Renault Kangoo (7x)

231.000

231.695

-695

Er zijn 7 elektrische kangoo's geleverd.

7960145

Vervangen Landrol Jako

15.000

13.546

1.453

Landrol is geleverd.

7960146

Volkswagen Golf (8x)

248.000

249.148

1.148

Er zijn 8 elektrische Volkswagens Golf geleverd.

Domein burger en bestuur

7002035

Overig ICT / innovatie & Pilots

16.772

16.921

-149

7002033

Inrichting Mid-office

41930

14.703

27.227

Voor 2019 is er nieuw budget beschikbaar.

ga terug