Programmarekening 2018

Programmarekening

Programmarekening

Domein lasten

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Economisch domein

D1ED1.17

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

8.116

12.303

8.270

Subtotaal

8.116

12.303

8.270

Sociaal domein

D2SD1.17

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

27.938

29.424

29.314

D2SD2.17

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

12.842

16.838

13.555

D2SD3.17

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

8.828

10.042

10.173

D2SD4.17

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

1.192

2.508

1.134

Subtotaal

50.801

58.813

54.176

Domein burger en bestuur

D3BB1.17

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

115

158

103

D3BB2.17

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

53.882

52.204

49.137

Subtotaal

53.997

52.361

49.240

Hollands Kroon

D4HK1.17

Hollands Kroon

2.731

Subtotaal

2.731

0

0

Totaal Lasten

115.644

123.477

111.685

Domein baten

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Economisch domein

D1ED1.17

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

4.380

5.455

5.088

Subtotaal

4.380

5.455

5.088

Sociaal domein

D2SD1.17

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

9.149

9.915

9.787

D2SD2.17

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

403

2.703

1.010

D2SD3.17

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

859

1.796

525

D2SD4.17

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

91

709

91

Subtotaal

10.503

15.123

11.414

Domein burger en bestuur

D3BB1.17

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

D3BB2.17

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

95.243

96.886

94.802

Subtotaal

95.243

96.886

94.802

Hollands Kroon

D4HK1.17

Hollands Kroon

2.731

Subtotaal

2.731

0

0

Totaal Baten

112.857

117.464

111.304

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Resultaat voor bestemming

-2.787

-6.013

-381

Dotaties aan reserves

22.516

15.748

17.170

Onttrekkingen aan reserves

25.943

21.922

17.911

Saldo mutaties reserves

3.427

6.173

741

Resultaat na bestemming

640

160

360

ga terug