Programmarekening 2018

Economisch domein

Economisch domein

Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop.  Wij zijn trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven, en de grote werkgelegenheid die dit biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit hebben wij ook dit jaar weer volop gedaan door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun plannen. De regels en procedures die hierbij van toepassing zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk en contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die in 2018 zijn gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.  

Doelen en resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 9.025

7,0 %

Baten

€ 7.290

5,6 %

ga terug