Programmarekening 2018

Voorraden

Voorraden

Vlottende activa

Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2018 het volgende overzicht worden weergegeven:

Saldo per 31-12-2017

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst-neming

Saldo per 31-12-2018

Voorzie- ning / reserve

Balans- waarde per 31-12-2018

Lagedijk N-W

           6.749

              118

           6.867

           6.867

VZ Lagedijk

          1.104-

          1.104-

                81

          1.185-

Haulo

                22

                   0

                22

                22

Warmenhuizen centrum

                  -  

                  -

                  - 

Warmenhuizen centrum fase 2

                39

              340

              194

              185

              185

Groote Keeten Boskerpark

                  -  

                55

                53

                  2

                   2

Plan brede school Burgerbrug

                23-

                   6

               17-

                17-

Plan brede school St. Maartensbrug

              306

                   3

              228

                80

                80

Woningbouwplan 't Zand

              547

                22

              954

             385-

              385-

VZ woningbouwplan 't Zand

              303-

             303-

              303-

                  - 

Makado Schagen

              753-

           1.599

              313

              532

              532

Ontwikkeling Beethovenlaan

              517-

              243

              233

               41-

                41-

Tuitjenhorn De Dijken

                37

                17

              224

                80

               91-

                91-

Nes Noord

              783-

                   3

                53

              372

             461-

              461-

Totaal

           4.216

           2.404

           2.020

              685

           5.285

             222-

           5.507

Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige onderhanden werk (geen grondexploitatie)

Saldo per 31-12-2017

Uitgaven

Inkomsten

Saldo per 31-12-2018

SV Petten

              613

              115

           1.652

              923-

DKW Destinatiemarketing

              63-

              407

              400

                56-

DKW OLP Energy & Health

              32-

                65

                19

                14

DKW Oudesluis (polderpark & ontmoetingsplek)

             183-

              188

                20

                15-

DKW Oudesluis (leefbaarheid)

                  2

                63

              121

                55-

DKW Revitalisering verblijfsrecreatie

                29

                49

                20-

Project sluitend vangnet

                6-

                55

                34

                14

Centrumontwikkeling Waldervaart

                1

                29

                29

Ontwikkeling Denneweg

                   4

                   4

Ontwikkeling Remmerdel

                   6

                   6

Ontwikkeling Bladstraat

                 -  

          -  

Ontwikkeling Dergmeerweg

                41

                41

Regioplein

                   4

                   4

SOK parkeren, uitzichtpunt, strandopgang

                   4

                  4-

Uitkijktorens St Maartenszee

              104

              178

                75-

Totaal

              331

           1.108

           2.476

          1.037-

ga terug