Programmarekening 2018

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Bij de aangifte over het dienstjaar 2016 hebben wij aangegeven dat wij niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Jaarlijks toetsen wij dit. Zo ook over het jaar 2018. Hieruit  blijkt dat wij geen aangifte doen voor deze belasting.
Er is overigens nog veel onduidelijk voor overheidsinstellingen met betrekking tot vennootschapsbelasting. Dit brengt het risico met zich mee dat de gemeente achteraf alsnog tot het betalen van belasting wordt verplicht. In de risicoparagraaf is rekening gehouden met dit risico.

ga terug